V létě jsem obhajoval diplomovou práci na téma Software as a Service ve firemní sféře – přínosy, rizika, využití. A nějak se ten text rozrostl – de facto vznikla příručka pro SaaS – od základů po prognózy a případovou studii z nasazení. Pořád se mi válí na disku a bylo by škoda nezveřejnit text, ke kterému oponent uvedl, že: „V tomto rozsahu jde pravděpodobně o nejlepší analýzu problematiky v českém jazyce, jaká je mi známa“ (heč! Ano, jsem na to hrdý, zvlášť od pana Koubského). Původně jsem chtěl tenhle text ještě upravit a předělat na „skripta“, ale pořád se k tomu nemohu dostat… V IT není nic staršího, než včerejší zprávy, tak tu máte diplomku v původním znění a úpravě – než zastará natolik, že bude nepoužitelná :-)

Celá DP je zde (PDF, 2,8MB). Časem to možná rozdělím na části a opravím pár překlepů.

Obsah:

 • 1 Úvod 1
 • 1.1 Cíle a struktura práce 1
 • 1.2 Přínosy a určení práce 1
 • 2 Vymezení pojmů 2
 • 2.1 Cloud Computing 2
 • 2.1.1 Obecná definice 2
 • 2.1.2 Cloud – typy 5
 • 2.2 ASP 7
 • 2.3 SaaS 9
 • 2.4 XaaS 12
 • 2.5 Vztah SaaS k ostatním technologiím 13
 • 2.5.1 SaaS a ASP 13
 • 2.5.2 SaaS a Cloud 15
 • 2.5.3 SaaS a SOA 15
 • 2.5.4 SaaS a OSS 16
 • 2.5.5 Souhrnné srovnání 18
 • 2.6 Outsourcing 19
 • 3 SaaS – podrobnější rozbor 21
 • 3.1 Srovnání se standardním modelem distribuce sw 21
 • 3.2 Benefity SaaS 23
 • 3.2.1 Finanční benefity 23
 • 3.2.2 Časové benefity 27
 • 3.2.3 Specializace společností 29
 • 3.2.4 Nejnovější technologie 31
 • 3.3 TCO 34
 • 3.4 Obchodní modely SaaS 36
 • 3.4.1 Free 37
 • 3.4.2 Freemium 37
 • 3.4.3 Pay-as-you-go 39
 • 3.4.4 Předplatné 40
 • 3.4.5 Paušál – balíčky 40
 • 3.5 Argumentace proti SaaS – rozbor Lawson Software 42
 • 3.5.1 Příběh Lawson 42
 • 4 Negativa a rizika SaaS 46
 • 4.1 Bezpečnost 46
 • 4.2 Ztráta kontroly 47
 • 4.3 Problémy integrace 48
 • 4.4 Správa uživatelů 50
 • 4.5 Redundance a synchronizace dat 51
 • 4.6 Rizika spojená s konektivitou 51
 • 4.7 Závislost na dodavateli 52
 • 4.8 Spolehlivost 52
 • 4.9 Právní otázky 53
 • 5 Vybraná aktuálně dostupná cloud a SaaS řešení 54
 • 5.1 Salesforce.com 54
 • 5.1.1 Salesforce CRM 54
 • 5.1.2 Další služby 55
 • 5.1.3 Cenová politika 56
 • 5.2 Microsoft Office 365 57
 • 5.2.1 Cenová politika 59
 • 5.3 AWS – Amazon Web Services 60
 • 5.3.1 Cenová politika 61
 • 5.4 Google App Engine 62
 • 5.4.1 Cenová politika 63
 • 5.5 Zoho 64
 • 5.5.1 Cenová politika 65
 • 5.6 Další zástupci 66
 • 5.6.1 Microsoft Dynamics 66
 • 5.6.2 Sap Business ByDesign 66
 • 5.6.3 Cisco 67
 • 6 Příklad z reality 68
 • 6.1 Výchozí stav 68
 • 6.2 Výběr dostupných řešení 71
 • 6.2.1 On-Premise 71
 • 6.2.2 SaaS 71
 • 6.2.3 Srovnání 73
 • 6.3 Analýza TCO 74
 • 6.3.1 On-premise model – varianta 1 74
 • 6.3.2 On-premise – varianta 2 76
 • 6.3.3 SaaS – varianta 3 77
 • 6.3.4 SaaS – varianta 4 79
 • 6.3.5 Srovnání 80
 • 6.4 Výběr řešení 81
 • 6.5 Závěr 81
 • 7 Predikce budoucího vývoje 83
 • 7.1 Maturity model SaaS a predikce vývoje 83
 • 7.1.1 Forrester group 83
 • 7.1.2 Dharmesh Shah 85
 • 7.1.3 Shrnutí 86
 • 7.2 Migrace na Cloud služby 87
 • 7.3 Hybridní cloud architektura 89
 • 7.4 Posílení IaaS, PaaS a NaaS 91
 • 7.5 Důraz na bezpečnost a osvětu 92
 • 7.6 Zacílení na širší cílovou skupinu a simplifikace 93
 • 7.7 Reorientace outsourcingových společností 94
 • 8 SaaS v podmínkách ČR 96
 • 8.1 Existující česká řešení 98
 • 8.1.1 iPodnik 98
 • 8.1.2 Raydesk 98
 • 8.1.3 BellaDati 99
 • 8.2 Závěr 100
 • 9 Klíč pro nasazení SaaS 101
 • 9.1 Základní předpoklady 101
 • 9.2 Kdy SaaS ano 102
 • 9.3 Kdy SaaS zatím ne 104
 • 9.4 Podrobný výběr SaaS 105
 • 9.5 Shrnutí 106
 • 10 Závěr 107
 • 11 Přílohy 109
 • 11.1 Finanční výsledky Salesforce.com 109
 • 11.2 Finanční výsledky Lawson 110
 • 11.3 Finanční výsledky Oracle 111
 • 11.4 Ceník Office 365 112
 • 11.4.1 Kompletní plány 112
 • 11.4.2 Samostatné služby 112
 • 11.4.3 Doplňkové služby 112
 • 11.5 Topologie 113
 • 12 Použitá literatura 114
 • 13 Terminologický slovník 119

Štítky: , , , , , , , , , , ,

Vyštěkat

Můžete použít standardní HTML tagy a taky Texy formátování!