Pane Tvrdíku,

tímto otevřeným dopisem Vás žádám a vyzývám, abyste vysvětlil a omluvil se za svou zcela bezprecedentní lež v případě „Komand modrého týmu“ (pro jednoduchost používám toto označení, věřím, že není potřeba rozvádět celý kontext). Ve svém komentáři k  žalobě na ochranu osobnosti, kterou na Vás podali členové Modrého týmu ODS, jste uvedl (dle ČTK), cituji:

„Srovnání s NSDAP jsem nikdy přímo ani nepřímo nepoužil.“

Tato věta je zcela zjevná lež a není hodna jakéhokoliv veřejného činitele, natož politika Vaší působnosti. Toto přirovnání jste, a nikoliv nepřímo, použil, jak dokazuje tisková zpráva, rozeslaná Vaší stranou českým médiím a vystavená na webových stránkách ČSSD – byť zde byla jen dočasně, než došlo k úpravě na mírnější verzi, která již zmínku o NSDAP neobsahuje. Drze a zcela otevřeně lžete. Spoléháte na krátkou paměť voličů a věříte, že Vám projde všechno. Neprojde, internet má velmi dlouho paměť a jednou vyřčená či napsaná slova již nezměníte. (původní verzi Vaší tiskové zprávy přikládám jako přílohu tohoto dopisu)

Jako občan České republiky, jehož jménem jednáte a jehož zájmy zastupujete (nebo byste měl), Vás žádám o omluvu za Vaše lživé tvrzení. Nebudu se schovávat za „názor lidu“ a podobná prázdná prohlášení, tento dopis píši sám za sebe. Aby nedošlo k mýlce, dodávám, že nejsem volič ODS, člen modrého týmu a ani se neangažuji v některém z „pravicových médií“.

Za odpověď děkuje

Martin Jurica

Kopie původní zprávy, kterou bylo možno vidět na webu ČSSD 3.5.2010:

ODS si cvičí svoje komanda

ODS sama jasně prokázala, za jakým účelem si vytvořila skupinu svých „sympatizantů" Modrý tým. Jak se v ukázalo na mítincích ČSSD v Pardubicích 27. dubna 2010 či ve Zlíně 30. dubna 2010, jejich úkolem je hlavně ničit předvolební pokojná setkání ČSSD s občany a vyvolávat na nich konflikty s policií a příznivci ČSSD. Jak ukazují přiložené obrázky a videa z oficiálních stránek Modrého týmu, ODS na takové akce poskytuje svým příznivcům i adekvátní bojový výcvik.

ČSSD ve své kampani vždy vedla seriózní programovou diskusi a pokojnou kontaktní kampaň, jejíž podstatou je dialog s voliči a zábavná odpoledne pro celou rodinu. Úspěšnost a správnost tohoto konceptu potvrzují tisíce návštěvníků našich mítinků. Uvědomuje si to i ODS, která zcela rezignovala na vlastní programovou kampaň a nyní se pouze orientuje na destrukci kampaně ČSSD.

Skupinky příslušníků Modrého týmu s bojovým výcvikem srovnatelným s obávanými komandy ČEZ útočí na pokojná setkání ČSSD s občany s jediným cílem, znemožnit sociální demokracii Ústavou dané právo shromažďovací a vyvolávat konflikty s policií. Tato praxe až nápadně připomíná praktiky nacistické NSDAP, na jejíž neblaze proslulé zločinné vůdce představitelé ODS ostatně i opakovaně odkazovali.

Opět tedy vyzýváme ODS, aby přestala s touto nenávistnou kampaní a přestala útočit na mítinky ČSSD. Tyto a podobné praktiky by v demokratické společnosti již neměly mít místo.

ČSSD

Jednou štěkáno na “Otevřený dopis panu Tvrdíkovi z ČSSD”

  1. Martin napsal:

    jen pro doplnění – tento text jsem dnes odeslal přímo tiskové mluvčí ČSSD, RNDr. Kateřině Blechové, a věřím, že bude doručen panu Tvrdíkovi. Ten totiž nemá na webu ČSSD kontaktní informace, tak musím posílat takto oklikou.

Vyštěkat

Můžete použít standardní HTML tagy a taky Texy formátování!